- Krzysztof Wieczorek

Idź do spisu treści

Menu główne:

Obecnie pracuję na stanowisku adiunkta w Zakładzie Logiki i Metodologii mieszczącym się w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzę zajęcia z logiki oraz przedmiotów związanych z argumentacją, erystyką i krytycznym myśleniem na kierunkach takich jak filozofia, socjologia, politologia, filologia polska, pedagogika. Prowadziłem również wykłady i ćwiczenia w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach oraz Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.
  
Aby uniknąć wszelkich nieporozumień, chciałbym zaznaczyć, że ja, czyli dr hab. Krzysztof A. Wieczorek, oraz prof. dr hab. Krzysztof T. Wieczorek to dwie różne osoby. Nie łączą nas również żadne więzi rodzinne – co może być istotne w związku z faktem, iż prof. K. T. Wieczorek, jako kierownik Zakładu Logiki i Metodologii, jest obecnie moim bezpośrednim przełożonym, a także tym, że był on recenzentem mojej rozprawy doktorskiej.

Przy tworzeniu niniejszej strony przyświecają mi dwa główne cele.
Po pierwsze, chciałbym aby strona ta służyła jako jeden z kanałów komunikacji ze studentami, z którymi mam zajęcia. Będę zamieszczał tu zadania i przykłady do ćwiczeń, a także bieżące informacje o moich dyżurach, terminach sprawdzianów i egzaminów, zakresie obowiązującego materiału itp. Mam nadzieję, że ułatwi to pracę zarówno mi, jak i studentom.
Po drugie, pragnę przedstawić swoje obecne zainteresowania naukowe oraz problematykę, nad którą pracuję. Mam nadzieję, że w ten sposób uda mi się zainteresować kogoś tymi sprawami, a być może nawiązać kontakt z osobami pracującymi nad podobnymi problemami, a o których istnieniu nie mam pojęcia.

 
stat4u
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego